Toplumun ırk kökenine dayalı biçimde resmi olarak ayrı gruplara ayrıldığı ve her bir grubun eğitim, kültür ve yaşam alanlarının birbirinden ayrıştırıldığı durum. 1948-1994 yılları arasında Güney Afrika’da uygulamaya sokulan ve toplumun Beyazlar, Afrikalılar, Renkliler ve Asyalılar olarak dört gruba ayrıldığı, her bir grubun üniversite dahil eğitim kurumlarının, konut ve diğer sosyal yaşam alanlarının ayrıştırıldığı, her grubun sadece kendi üyeleri ile evlenmelerine izin verildiği, resmi olarak 1994 yılında ırk ayrımcılığına karşı verdiği efsanevi mücadeleyle tanınan siyahi lider Nelson Mandela’nın yönetime gelmesiyle terk edilen ırk temelli ayrımcılık sistemi.

İngilizcesi:
apartheid