Davranışları birbirlerine bağlı olan, tek başına düşünerek davranamayacak kadar başkalarıyla yakın ilişki içinde olan kalabalık.

İngilizcesi:
mob