Birey, topluluk veya toplumun istenmeyen, beklenmeyen olay, durum veya saldırılardan, maddi, yasal veya psikolojik araçlarla korunması.

İngilizcesi:
safety