habitat

« Sözlük Dizinine Dön

Bir organizmanın ya da organizmalar topluluğunun oluşup gelişmesini mümkün kılan çevre şartlarının bütünü. Yaşamın devamını mümkün kılan doğal çevre. bkz. çevre.

« Sözlük Dizinine Dön