hakkaniyet

« Sözlük Dizinine Dön

Hakka saygı duyulması, adalet ilkesi çerçevesinde doğan hakkın, hak sahiplerine verilmesi. bkz. sosyal hakkaniyet, adalet, eşitlikçilik.

İngilizcesi:
equity
« Sözlük Dizinine Dön