Aynı çatı altında yaşayan, aynı sofrada yemek yiyen, ve aş konusunda ortak karar veren, aynı bütçe ile geçinen insanlar topluluğu. Hanehalkı kan veya akrabalık bağı nedeniyle bir arada yaşayan ailelerin (çekirdek aile veya geniş aile) yanı sıra, böyle bir bağlılığı olmadığı halde birlikte yaşayan insan gruplarını da kapsamaktadır.

İngilizcesi:
household