Birbirlerine çok fazla benzemeyen özellikleri olan parça veya birimlerden oluşan bütün veya topluluk. bkz. homojen.

İngilizcesi:
heterogeneous