hiççilik

« Sözlük Dizinine Dön

Nihilizm. Bütün toplumsal amaç, değer ve ahlâkî yargıları ve hayatın anlamına ilişkin öne sürülen bütün öğretileri yadsıyan, sosyal, siyasal ve ahlâkî gerekçelerle yapılan tüm baskılara karşı koymayı en temel fazilet olarak gören yaklaşım. (F. Nietzsche)

İngilizcesi:
nihilism
« Sözlük Dizinine Dön