1. Dar anlamda, Hz. Muhammed’in, M. 622 yılında müşrikler tarafından yapılan zulmün dayanılmaz boyutlara ulaştığı Mekke’den, İslami tebliğin daha rahat yapılabileceği, Müslümanlar açısından daha emin bir yer olan Medine’ye yaptığı göç. 2. Geniş anlamda, inancını yaşaması ve ibadetlerini yerine getirmesi engellenen kişilerin, kendileri için daha uygun, güvenli ve daha serbest ortam veya mekânlara göç etmesi.

İngilizcesi:
hejira/hijrah/the holy migration