hikmet

« Sözlük Dizinine Dön

Bilgelik. Varoluşa ilişkin temel sorulara tutarlı ve kapsayıcı cevaplar vererek, karşılaşılan sorun ve durumlara muhakeme yoluyla ikna edici ve tutarlı açıklamalar getirebilme özelliği.

« Sözlük Dizinine Dön