hile-i şer’iye

« Sözlük Dizinine Dön

1. Şer’î hile. Yapay olarak, zorlama yollarla kanunlara uydurma. Normalde yasalara aykırı olan bir işin, yapay ek işlemlerle görünürde yasallaştırılması. 2. Bilinçli olarak gayri meşru bir amacı gerçekleştirirken, göstermelik işlemlerle şeriata uygun davranıyor gözükmek. Şeriatın özüne aykırı bir fiili, yapay ve yüzeysel kotarmalarla şeriata uygun hale getirme çabası.

İngilizcesi:
legal device
« Sözlük Dizinine Dön