Sıradüzeni. Silsile-i meratip. 1. Bir bütünlüğü oluşturan parçalar ya da bir sistemin elemanları arasındaki sıra düzeni, katmanlı yapı; bir düzenekte yer alan varlıkların önemlerine göre sıralanmaları. 2. Sosyal ve teknik işbölümünün fonksiyonu olarak birbirlerine tabi derecelerden, kademelerden oluşan yerleşik düzen; ast-üst ilişkisi.

İngilizcesi:
hierarchy