hızlandıran ilkesi

« Sözlük Dizinine Dön

Sermaye mallarındaki net yatırımın üretim düzeyindeki değişime bağlı olduğunu ifade eden ilke. Buna göre sermaye malları dayanıklı olduğu için mevcut üretim kapasitesi yeterli ise eskiyen sermaye mallarını değiştirmek suretiyle sabit bir üretim düzeyi tutturmak mümkündür. Bu durumda net yatırıma gerek yoktur. Fakat eğer ekonomide net yatırımın artması gerekiyorsa, bu, ancak üretimin artmasıyla mümkündür. Buradan, hızlandıran=net yatırım/ GSMH’daki değişim denebilir.

İngilizcesi:
accelerator principle
« Sözlük Dizinine Dön