holding

« Sözlük Dizinine Dön

1. Aynı sermaye grubuna bağlı, değişik alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin tek çatı altında toplanması ve yönetiminin merkezileştirilmesi ile oluşan ana şirket. 2. Kapitalist sistemde etkin kaynak kullanımı, maliyet minimizasyonu ve kâr maksimizasyonu için başvurulan, biçimsel olarak bağımsızlıklarını koruyan birçok firma üzerinde hukuki ve mali denetimi merkezileştirmeye imkân veren iştirak şirketi.

İngilizcesi:
holding
« Sözlük Dizinine Dön