Türdeş. Tıpatıp aynısı. Bütün yönleriyle birbirlerine benzeyen özellikleri olan parça veya birimlerden oluşan bütün veya topluluk. bkz. heterojen.

İngilizcesi:
homogeneous