Hristiyan kimlik hareketi

« Sözlük Dizinine Dön

ABD’de son yıllarda popüler hale gelen ve Ku Klux Klan, neo-Naziler, dazlaklar ve “Aryanlar”ın İsrail’in On Kayıp Kabilesinin soyundan geldiklerini iddia eden “Aryan” direniş hareketi gibi, aşırı sağın farklı unsurlarının oluşturduğu, dinsel veya ırksal ayrımcılığı öne çıkaran dışlayıcı hareket.

İngilizcesi:
Christian identity movement
« Sözlük Dizinine Dön