hukuk dogmatizmi

« Sözlük Dizinine Dön

1. Hukuksal kural ve düzenlemelerin, temel hukuk ilkelerine uygun olup olmadıklarına bakılmaksızın, yorum esneklikleri ve toplum ihtiyaçlarının giderilmesinde birer araç oldukları göz ardı edilerek, birer baskı aracı olarak kullanılmaları. 2. Belirli tarihsel-sosyal şartlar altında insanlar tarafından üretilmiş hukuksal kuralların, her türlü sorgulamanın üzerinde görülmesi; hukuki düzenlemelerin tabulaştırılması. bkz. dogmatizm, bilimsel dogmatizm.

İngilizcesi:
dogmatism of law
« Sözlük Dizinine Dön