İntrospeksiyon. Psikolojide deneklerden, kendilerine gösterilen bir uyarıcıya ilişkin duygularını ayrıntılı olarak anlatmaları veya yazmalarının istendiği, bu suretle bireyin iç dünyasında olup bitenler hakkında fikir edinilmesinin amaçlandığı bir bilgi edinme tekniği.

İngilizcesi:
introspection