içedönük kişilik

« Sözlük Dizinine Dön

Çevresi ile diyalog kurmada güçlük çeken, içine kapalı, kendisine bir şey sorulmadan, kendiliğinden konuşmamayı tercih eden, sosyal ilişkileri zayıf, dış dünya ile iletişim kurmada pasif davranan kişilik türü. bkz. dışadönük kişilik, dışın yönlendirdiği kişilik, için yönlendirdiği kişilik.

İngilizcesi:
inward looking personality
« Sözlük Dizinine Dön