bkz. içerik çözümlemesi.

İngilizcesi:
content analysis