içerik analizi

« Sözlük Dizinine Dön

bkz. içerik çözümlemesi.

İngilizcesi:
content analysis
« Sözlük Dizinine Dön