Canlı organizmalarda doğuştan gelen, sonradan öğrenilmeyen yapısal nitelikli eylem dürtüsü. bkz. dürtü, güdü.

İngilizcesi:
instinct