1. Davranışı başlatan uyarıcı ortadan kalktıktan sonra da devam eden, karmaşık ve örgütlenmiş davranış. 2. Organizmanın dış zorlama olmadan doğal biçimde sergilediği ve önüne geçilmesi kolay olmayan davranış.

İngilizcesi:
instinctive behavior