1. Mutabakat. Görüş birliği. Konsensüs. 2. İslam hukuk metodolojisinde, dört temel hüküm elde etme yönteminden üçüncüsü. Buna göre, herhangi bir çağda, belirli bir konuda verilen bir şer’i hüküm üzerine İslam alimlerinin ve ümmetin ittifak etmesi, görüş birliği sağlaması durumunda, o uygulama ya da görüş kesinlik ve bağlayıcılık kazanır. bkz. Ku’ran, sünnet, kıyas.