Endogami. Dıştan evlenmenin tersine, bir grubun fertlerinin, dinsel, etnik, kültürel yahut ekonomik nedenlerden ötürü, mensup oldukları grubun dışından evlenmelerini yasaklayan evlilik düzeni. bkz. dıştan evlenme, evlilik.