Toplumsal düzenin sağlanması için özlenen, olması istenen, en iyi olduğu düşünülen hukuk düzeni. bkz. hukuk, doğal hukuk.

İngilizcesi:
ideal law