İnsanların takip ettiklerini ifade ettikleri inanç, değer ve normların bütünü. bkz. reel kültür, kültür.

İngilizcesi:
ideal culture