Kendisini temellendirirken; materyalist yaklaşımın idealist unsurlar, idealist yaklaşımın da materyalist unsurlar içermesi. bkz. materyalizm, idealizm.

İngilizcesi:
idealism-materialism dilemma