idealizm

« Sözlük Dizinine Dön

Evrendeki bütün varlıkların maddi olmayan bir özün tezahürü olduğunu kabul eden felsefi görüş. Materyalist ideolojinin tersine maddenin değil, maddi olmayanın önceliğini, kendiliğindenliğini ve belirleyiciliğini kabul eden ideoloji.

İngilizcesi:
idealism
« Sözlük Dizinine Dön