Amerikalı sosyolog Daniel Bell’in sistemleştirdiği, ondokuzuncu ve yirminci yüzyılın sağ ve sol ideolojilerinin 1960’lı yılların toplumlarının sorunlarının çözümüne katkı sağlamadığı ve bu yüzden bağlayıcılıklarını kaybetmeye başladıklarını öngören yaklaşım.

İngilizcesi:
end of ideology thesis