ihtirazi kayıt

« Sözlük Dizinine Dön

Antlaşmaya taraf olan bir devletin antlaşmanın bazı hükümlerini ortadan kaldırma, değiştirme ve uygulama alanını daraltma isteğini tek taraflı bir irade beyanı ile bildirmesi.

İngilizcesi:
reservations
« Sözlük Dizinine Dön