Karşılandığında mutluluk, karşılanmadığında üzüntü veren ve bir canlının, bireyin veya toplumun varlığını sürdürmesinde gerekli olan şey. Beslenme ve barınma gibi, onlarsız hayatın devam ettirilemeyeceği şeylere zorunlu ihtiyaçlar, kendileri sayesinde hayatın daha zevkli ve renkli yaşanmasının mümkün olduğu şeylere ise zorunlu olmayan ihtiyaçlar veya istekler denir. bkz. istekler, ihtiraslar, ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramı.

İngilizcesi:
needs