Bir üretim faktörünün bir diğerinin yerine konabilme esnekliği. Faktörlerin birbiri yerine kolayca kullanılıp kullanılamama durumu. Sermaye ve emek gibi iki faktörün ikame esnekliği faktörlerin birbirine oranındaki (K/L) yüzde değişmenin marjinal teknik ikame oranındaki (MRTS) yüzde değişmeye oranlanmasıyla hesaplanır. Buna göre İE=%Δ(K/L)/%ΔMRTS. Bir faktör diğeri yerine kesinlikle kullanılamıyorsa ikame esnekliği sıfır, çok kolay ve tam olarak kullanılabiliyorsa sonsuzdur. Leontief üretim fonksiyonunda ikame esnekliği sıfır, Cobb-Douglas üretim fonksiyonunda ikame esnekliği 1, doğrusal üretim fonksiyonunda ise ikame esnekliği sonsuzdur.

İngilizcesi:
elasticity of substitution