Aynı ihtiyacın karşılanmasına yönelik olarak üretilmiş, birbirinin yerine kullanılabilen, birbirine alternatif olarak tercih edilebilen mallar. Aynı ihtiyacın tatmin edilmesinde biri diğerinin yerine kullanılabileceği için ikame mallardan birisinin fiyatı düştüğünde buna bağlı olarak diğerininkine olan talebin azalması, veya tersinden, birisinin fiyatı yükseldiğinde ikame edilebilirlik oranına göre diğerine olan talebin artması beklenir. Başka bir deyişle, ikame malların çapraz fiyat esnekliği pozitiftir; birinin fiyatı artınca diğerinin talebi artar. bkz. tamamlayıcı mallar.

İngilizcesi:
substitute goods