Varlık-yokluk, özne-nesne, doğru-yanlış, altyapı-üstyapı, içsel dışsal, beden-ruh gibi birbirinin zıddıyla tanımlanabilen karşıtlık kategorileri.

İngilizcesi:
binary opposition