iktisadi büyüme

« Sözlük Dizinine Dön

Ekonomik büyüme. Üretimin artması. Bir ülkede gayrisafi milli hasıla, gayrisafi yurtiçi hasıla, milli gelir gibi üretim hacmini ölçen göstergelerin bir önceki yıldan daha büyük olması, üretim pastasının büyümesi. Fiyat artışlarının etkisi de dahil olan, kağıt üzerindeki büyümeye nominal büyüme, enflasyondan arındırılmış, üretime dayalı gerçek büyümeye ise reel ekonomik büyüme adı verilir. Reel büyüme oranından nüfus artış hızının çıkarılmasıyla kişi başına düşen gelirin artış oranı bulunur ki, buna net büyüme denir. bkz. ekonomik kalkınma.

« Sözlük Dizinine Dön