iktisadi çevrim

« Sözlük Dizinine Dön

Marksist iktisat kuramına göre, kapitalist ekonomik yapılarda, genellikle on yıllık aralarla periyodik olarak tekrarlanan ve refah, buhran ve çöküş ile toparlanma olmak üzere üç evreden oluşan döngü.

İngilizcesi:
economic cycle
« Sözlük Dizinine Dön