1. Ekonomi bilimi. 2. Sınırsız olduğu varsayılan insan ihtiyaçlarıyla sınırlı doğal ve beşeri kaynaklar arasında denge kurmaya çalışan disiplin. 3. Üretim-bölüşüm-tüketim süreçlerini ve bu süreçlerin karşılıklı ilişkileriyle, iktisadi faaliyetlerin toplumsal faaliyetler bütünü içindeki yerini irdeleyen sosyal bilim dalı. 4. Temel meselesi insanlığın ortak-evrensel sorunu olan karın doyurma meselesi olan sosyal bilim dalı.