ilahiyat

« Sözlük Dizinine Dön

Dinbilim. Teoloji. İnsan ve tanrı ilişkileri, kutsal metinler ve nitelikleri, dinler, inançlar ve bunların insan yaşamındaki yeri ve önemi gibi konuları inceleyen bilim dalı.

İngilizcesi:
theology/divinity
« Sözlük Dizinine Dön