Görüş veya ilişkilerde karşıtlarıyla uzlaşmaya imkan verecek biçimde ölçülü olma, aşırı uçlara meyletmeme tavrı.

İngilizcesi:
moderation