İmge. 1. Duyumsal bir yaşantının beyinde temsil edilmesi. 2. Bir kişinin, firmanın veya kurumun zihinlerdeki olumlu ya da olumsuz izlenimi.

İngilizcesi:
image