imece

« Sözlük Dizinine Dön

Genellikle köylerde bir ailenin veya bir arada yaşayan topluluğun bazı ortak işlerinin birlikte yapılması, bu amaçla yapılan örgütlenme; gönüllü katılıma dayanan karşılıklı yardımlaşma sistemi.

İngilizcesi:
collective cooperation
« Sözlük Dizinine Dön