Keynesyen modelin öngördüğü, ekonomiye günübirlik ayar verme, gidişata göre sık sık müdahale etme politikaları. bkz. Keynesyen model.

İngilizcesi:
fine tuning policies