Kınama, alay etme, küsme, konuşmama gibi yollarla baskı uygulayarak veya doğaüstü güçlerin vereceği cezalarla korkutularak bireylerin ortak kurallara uymalarının sağlanması. bkz. yaptırım, formel yaptırım.

İngilizcesi:
informal sanction