Commonwealth (okunuşu: kamınvelt). Sanayi devrimi sonrasında İngiltere’nin yayılma sürecinde İngiliz İmparatorluğu’nun birer parçası haline gelmiş ve uzun yıllar sömürge olarak kaldıktan sonra 20. yüzyılda bağımsızlığına kavuşmuş 25 ülkeyle İngiltere’nin, özellikle ekonomik ve siyasal alanlarda karşılıklı çıkar birliğine dayalı olarak oluşturdukları birlik.

İngilizcesi:
the Commonwealth