E. Mayo başkanlığında yürütülen ve bir örgütün amacına ulaşması, üretimde verimliliğin artırılması için klasik örgüt kuramının sadece maddi bir kaynak olarak gördüğü insan unsurunun, maddi olmayan birçok boyutunun da önemli olduğu sonucuna vararak, klasik örgüt kuramının eksikliklerini tamamlayan araştırmaların yapıldığı okul.

İngilizcesi:
human relations school