Bir insanın kendi iradesi ile doğrudan veya dolaylı yollarla hayatına son vermesi; sonucunu bile bile kendisini ölüme götürecek etkinliklerde bulunması. Savaşlarda zaman zaman görüldüğü gibi, başkalarının mutluluğu, güvenliği veya selameti için yapılan intihara altruistik intihar; toplumsal çözülme veya anomi durumlarında sosyal kimliğin kaybolması sonucu meydana gelen intihara anomik intihar; kendini ispat etmek, başkalarına bağımlı olmadığını göstermek veya sorumluluğunun bir gereği olduğunu düşünerek yapılan intihara da egoistik intihar denir.

İngilizcesi:
suicide