İstenççilik. Eylem ve davranışların dışsal faktörler veya içinde yaşanan sistemden değil, bizzat bireylerin iradelerinden kaynaklandığını öne süren yaklaşım. bkz. determinizm.

İngilizcesi:
voluntarism