Dışsal bir zorlama olmaksızın, kişilerin iradelerinin sonucu olarak ortaya çıkan.

İngilizcesi:
voluntary