Açıklamada rasyonalizmi yetersiz veya yanlış bulan, amaç ve araç ilişkisinin sağlıklı açıklama sunamayacağını savunan yaklaşım. bkz. akılcılık.

İngilizcesi:
irrationalism