1. Bir işin birden çok insanın yapabileceği biçimde bölüştürülmesi. 2. Bir , hizmet veya üretimin, her biri ayrı ayrı birimler tarafından yapılan küçük parçalara ayrılarak yerine getirilmesi. 3. Birlikte yaşayan veya bir şekilde birbirine ihtiyaç duyan insanların, tüm ihtiyaçlarının bizzat kendi çalışmaları ile karşılamak yerine, yeteneklerinin daha elverişli olduğu bir alanda uzmanlaşıp sürekli o işi yapmak suretiyle diğer insanlarla işbirliğine gitmesi. İşbölümü uzmanlaşmaya yol açarak verimliliği arttırmakta, bu yolla toplumsal refahın artmasına katkı yapmaktadır.

İngilizcesi:
division of labor